uslugi-header
CENTRUM HANDLOWE KRUPÓWKI 40
usługi

W Centrum Handlowym Krupówki 40 nie tylko zrobisz zakupy, rozerwiesz się i dobrze zjesz, ale załatwisz również wiele pilnych spraw. Nasze centrum nastawione jest przede wszystkim na wysoki komfort odwiedzających gości i dużą funkcjonalność. Z tego powodu staramy się, aby w Krupówkach 40 można było załatwić każdą, najpilniejszą nawet sprawę i rozwiązać istotny problem.

Profesjonalne usługi na Krupówkach

Oferta centrum nieustannie się rozwija. Udostępniamy naszym partnerom kolejne lokale, w których mogą świadczyć profesjonalne usługi. Cieszymy się, że możemy spełniać oczekiwania naszych gości, dlatego wciąż szukamy nowych rozwiązań i możliwości. Mamy głęboką nadzieję, że już niedługo w Krupówkach 40 pojawią się nowe punkty i ciekawe udogodnienia!

Zegarmistrz, bankomat, akcesoria GSM

Jeśli potrzebujesz szybko wypłacić pieniądze z bankomatu, wymienić baterię w zegarku, kupić ładowarkę do telefonu, nowe soczewki czy kartę SIM, nie musisz już rozglądać się po całych Krupówkach w poszukiwaniu odpowiedniego punktu. Wystarczy, że odwiedzisz naszą galerię w Zakopanem, a tego typu sprawy załatwisz od ręki!

logo-teletorium

ZEGARMISTRZ PŁONKA

PL_logo_Euronet_Bankomat

Bankomat i soczewkomaty są dostępne do godziny 22.00

soczewkomaty

So­­cze­w­ko­­mat za­­wie­­ra nie­­mal 350 ró­ż­nych pro­­du­k­tów – so­­cze­w­ki kontaktowe naj­ba­r­dziej zna­­nych i renomowanych producentów (takich jak Acuvue, Air Optix, Biofinity, FitView, AquaView) pły­­ny i ak­ce­­so­­ria. Za­­kup od­by­­wa się na wy­­go­d­nym, 43-ca­­lo­­wym do­­ty­­ko­­wym ekra­­nie. Pła­t­no­­­ści do­­ko­­nać mo­ż­na za po­­mo­­cą do­­wo­l­nej ka­r­ty pła­t­ni­­czej. Ty­l­ko So­­cze­w­ko­­mat umo­ż­li­­wia za­­kup soczewek ko­n­ta­k­to­­wych i pły­­nów bez ko­n­ta­k­tu ze sprze­­da­w­cą i je­d­no­­cze­­sną, na­­ty­ch­mia­­sto­­wą re­­a­li­­za­­cją za­­mó­­wie­­nia . Soczewkomat znajduje się przy głównym wejściu do budynku.